СТАТУТАРНА ОБАВЕЗА УКС

Одлуком Управног одбора Удружења књижевника Србије на састанку одржаном 29. фебруара

2016. године, а на основу предлога усвојеног на Скупштини УКС-а, одржаној 14.11.2015.

чланови који нису измирили чланарину за претходне године, могу то да учине до 30. јуна 2016.

Након истека овог рока сви они који нису измирили чланарину за претходне године биће

брисани из даљег чланства у УКС, сходно Статуту, чл. 11, односно не могу више да се

представљају као чланови УКС, да говоре у име истог и да користе права која им законом

проистичу из чланства у УКС.

За 2016. годину чланарина се може измирити до краја текуће године, после чега се члан који

не поштује Статут УКС брише из чланства.

Плаћање чланарине је статутарна обавеза (чл. 10 Статута). Чланство у Удружењу књижевника

Србије престаје иступањем, брисањем и искључењем (чл. 11), јер: „Чланови Удружења

књижевника Србије су дужни да се придржавају одредаба Статута и других општих аката

Удружења књижевника Србије“.

Плаћање чланарине подразумева: право на коришћење услуга канцеларије УКС, регулисање

пензионог и здравственог осигурања за самосталне уметнике чланове УКС, коришћење

просторија УКС за конференције за штампу, представљање књига и трибине у просторијама у

Француској 7, статус књижевника као члана репрезентативног удружења и самим тим на

одређени углед у друштву.

Чланарина на годишњем нивоу износи 1.800,00 динара и може бити плаћена у просторијама

Удружења књижевника Србије или преко жиро рачуна: 205-200273-87 са назнаком „ за

чланарину“.

Удружење књижевника Србије

Удружење књижевника Србије најстарија је и највећа књижевничка организација у земљи. Најпре се звало Српско књижевничко друштво. Основано је 1905. године. Симо Матавуљ је био први председник, Јован Скерлић секретар, а међу првим члановима су Алекса Шантић и Јован Дучић. После краћег застоја у раду, обновљено је 1911. године као Друштво српских књижевника, а за председника је изабран Борисав Станковић. После Првог светског рата убрзо је обновило рад као Удружење српских књижевника и водио га је Бранислав Нушић. После Другог светског рата понело је име најприближније данашњем – Удружење књижевника Народне Републике Србије. Председник тог обновљеног Удружења била је Исидора Секулић.

Удружење књижевника Србије и касније су водили најистакнутији српски писци – Иво Андрић, Вељко Петровић, Јован Поповић, Душан Матић, Ристо Тошовић, Драган М. Јеремић,  Зоран Глушчевић,  Иван В. Лалић, Матија Бећковић, Александар Петров, Миодраг Булатовић, Јован Христић, Слободан Ракитић, Срба Игњатовић, а данас га води Радомир Андрић. Својевремено је Удружење књижевника Србије било међу најактивнијим члановима Савеза писаца Југославије.

SalaUKS

Удружење књижевника Србије данас има више од хиљаду петсто чланова, а један од разлога његове масовности јесте тај што је током ратних деведесетих година прошлог века чланство Удружења значајно увећано доласком писаца са Косова и Метохије, из Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе. Па и данас, многи српски писци из тих средина желе да постану чланови Удружења књижевника Србије, што им омогућава и Статут Удружења. Поред тога, око три стотине српских писаца из расејања – из Немачке, Француске, Швајцарске, Шведске, Канаде, Аустралије, Аустрије, Румуније, Америке, Мађарске, такође су постали чланови Удружења књижевника Србије, чиме је знатно ојачана њихова неопходна веза са матичном културом, језиком и књижевношћу.

Књижевне заједнице Удружења књижевника раде широм Србије – у Врању, Лесковцу, Крушевцу, Сомбору, Руми, Суботици, Смедереву, Нишу, Чачку, Лозници, Ужицу, Јагодини, Неготину, Пожаревцу – Малом Црнићу, Прибоју, као и градовима у иностранству: Торонту, Стокхолму, Паризу, Темишвару, Франкфурту…Посебно је интензивна сарадња са Друштвом књижевника Косова и Метохије са седиштем у Косовској Митровици.

Удружење књижевника Србије има и више од педесет чланова српских, иностраних и међународних академија уметности, као и шездесетак добитника највишег националног признања за допринос развоју културе у Србији.

Актуелно
GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић