Раденко Поповић - "Попово поштапало"

radenko slikaЈуна 2019. године у издању УКС, Чигоје штампе из Београда и Унирекса из Подгорице изашло је пето, прерађено и проширено издање романа од 4120 стихова песника Раденка Поповића. Интересантно је рећи да сваки стих овог романа са насловом „Попово поштапало“ почиње са словом П.

Рецензент Матија Бећковић подстакнут песником написао је предговор у 26 стихова такође, са почетник словом П, где каже: „Па сам песник – планинштак / Подсећа на такву природну појаву / Пронађену у поднебљу родне планине / Па зато и највише личи на своје песме из / Поповог поштапала које су / Пуне пишчевих подвига / Па и оних најличнијих и најљубавнијих / Приписаним и позајмљеним / Попу и прецима...“

Поповић је за овај роман у стиху добио награду Јован Скерлић.

Остали број књига и награда пише у биоблиблиографији.

Поповићу је ово; / По реду осма књига, не рачунајући / Претходна четири издања / Попова поштапала; / Писана језиком његових / Предака и / Памћењем њихових / Потомака. Рођен је / Под Дурмитором / Прије 66 година у Тепцима. / По / Професији је економист, / По опредељењу / Пјесник. Члан је Удружења књижевника Србије и Удружења / Писаца Црне Горе. / Пише већином / Поезију, / Понекад / Прозу. / Превиба у Београду и / Подгори, Тепачком катуну, / Поред Жабљака. / Почешће / Препјешачи до родног краја. Награде / По реду: / Повеља Јован Скерлић, / Плакета Симо Матавуљ, Високо интернационално / Признање Иво Андрић; Светосавско благодарје / Потом Златна значка Културно- / Просветне заједнице Србије и Министарства спољних / Послова Србије. / Превођен на руски, италијански и шпански.

 radenko knjiga 1

GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић