Конкурс за избор главног и одговорног уредника Књижевних новина

На основу одлуке Управног одбора донете 10.марта 2020. године, а у складу са чланом 24 Статута Удружење књижевника Србије расписује се:

КОНКУРС

за избор Главног и одговорног уредника Књижевних новина. Избор се врши на период од 4 године. Кандидат треба да буде члан УКС, пожељно је да има високу стручну спрему, обавезно да има искуство на уредничким пословима у медијима, да поседује знање једног страног језика и да познаваје рад на рачунару. Предност ће имати истакнути књижевници чланови УКС. Кандидат је дужан да достави своју радну биографију и уређивачку концепцију Књижевних новина са нагласком на иновативност, јачање рецепције листа у српској и књижевној јавности, као и предлоге за изналажење финансијских средстава потребних за излажење листа.

Обављање послова по основу избора и именовања регулише се уговором. Могућ је пробни рад.

Рок за предају пријаваје 30 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати поштом, или предати личо радним даном од 11 до 14 часова на адресу: Удружење књижевника Србије, Француска 7, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс за Главног и одговорног уредника Књижевних новина“,

Комисија коју чини Управни одбор УКС донеће одлуку у року од 30 дана по истеку конкурса.

 

У Београду 16. марта 2020. године                                Управни одбор УКС

 

Док је на снази ванредно стање у Републици Србији, молимо Вас да пријаве шаљете искључиво електронском поштом.

GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић