Случај писца Мехмеда Авдагића

СЛУЧАЈ ПИСЦА МЕХМЕДА АВДАГИЋА – 6. јул

Сјенички писац Мехмед Авдагић (1916-1991) свакако један од најзначајнијих аутора са простора Санџака, још 2001. године изазвао је у Удружењу књижевника Србије (иницијатор сусрета Мома Димић) скуп писаца из Рожаја и Плава, Сјенице и Новог Пазара, Прибоја и Сарајева о делу овог плодног, разноврсног и надасве значајног писца. Овога пута био је крупан повод: књига изабране поезије „Из Фениксовог гнијезда“ коју је зналачки приредио, а есејистичким и књижевно-историјским увидима обогатио проф. др Предраг Јашовић, врсни истраживач и тумач савремене књижевности. Ова књига проширује поглед на овог песника који је од своје објаве (1966) био носилац и загворник модерног и разуђеног поетског израза (у широком распону од тематско- мотивских преиспитивања свакодневице до апорија егзистенцијалних и метафизичких питања). О делу и значају овог песника у контексту санџачке и српске, па све до југословенских књижевности друге половине ХХ века говорили су доц. др Тамара Грујић, рецензент књиге, водећи млађи песник Енес Халиловић из Новог Пазара и његов суграђанин уредник књиге и чувар обимне књижевне заоставштине Адем Врцић, уредник трибине и сам приређивач – професор Јашовић. Надамо се да ће овај сусрет допринети рехаблитацији овог писца страдалника и несхваћеника у комунистичком режиму и ре-афирмацији његове поезије у већ поменутим контекстима као и подстицај новим читањима и тумачењима.

Миљурко Вукадиновић

GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић