Александар Сокнић - Моћни штит

АЛЕКСАНДАР СОКНИЋ: МОЋНИ ШТИТ – 7. јул

Песник и романсијер Александар Сокнић, аутор десетак књига представио се петом песничком књигом „Моћни штит“. Рецензенти др Мићо Цвијетић и уредник трибине указали су на врлине његовог писања посебно акцентујући ову књигу невелику по обиму (свега 11 песама сврстаних у 5 циклуса) али која издашно показује сва битна својства његова певања: смисао за дугу песму која прераста у поему, нијансирање ритмичких чинилаца (прозодије и драмске напетости), специфична урбана атмофера (насиље, страх, угроженост, аномалије урбане свести и живота, зло и страдање и сл), хуманистичка црта која надвлада поменуту поетску атмосферу и сцену не угрожавајући поетску вредност, нијасирање тонова од зачудног, нералног и „патетике ума“ (Миљковићева синтагма) до иронијског и хуморног „развејавања“... Стихове је на свој начин дочаравао песник и драмски уметник Зоран Симоновић Момиров, а и аутор је имао свој аутопоетички тренутак, те је говорио о неким поетичким својствима свог певања.

Миљурко Вукадиновић

GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић